BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN  XUÂN 2024

Thứ hai - 15/01/2024 20:23
Thực hiện Kế hoạch số 4247/KH-BCĐLNATVSTP ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm Bến Tre triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Trong thời điểm này mỗi gia đình đều chuẩn bị ăn Tết, nên lượng tiêu thụ thực phẩm  rất lớn trong năm, nhất là các thực phẩm thịt, cá, trứng, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, các loại hạt có dầu… Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết phục vụ nhân dân đón tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng… Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATVSTP tại các siêu thị trong tỉnh.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATVSTP tại các siêu thị trong tỉnh.
Phối hợp Đài phát thanh truyền hình và gửi Công văn tuyến huyện chỉ đạo tuyến xã phối hợp đài phát thanh 157 xã, phường phát thanh tuyên truyền thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán,chọn thời gian, thời lượng phát sóng và phát thanh sao cho phù hợp; gửi công văn yêu cầu các cơ sở sản xuất thực phẩm và dịch vụ ăn uống trong tỉnh chọn một trong sáu khẩu hiệu dưới đây in băng ron treo tuyên truyền tại trước cơ sở của mình từ ngày 25/01 đến 25/03/2024.

1. Vì sức khoẻ cộng đồng, hãy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn.

2. Không sử dụng thực phẩm ôi thiu, mốc hỏng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

3. Vì quyền lợi người tiêu dùng, hãy đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

4. Không lạm dụng rượu, bia để Tết Giáp Thìn trọn niềm vui.

5. Không uống rượu khi không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng đa dạng để tăng cường sức khỏe.

Ngoài ra công tác chuẩn bị trước gần đây bảo đảm an toàn thực phẩm nhiều kênh tuyên truyền như: Phát thanh các thông điệp về an toàn thực phẩm trên đài truyền thanh xã, phường, thị trấn: 9.953 lượt. Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm  trong xây dựng xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu: 50 lớp/2.076 người tham dự. Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến cơ sở và cộng tác viên 09 lớp/471 người tham dự.

Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Liên Bộ ban hành. Đã thành lập các đoàn thanh, kiểm tra về An toàn thực phẩm của tuyến tỉnh tại Bến Tre: Thanh tra an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp 22 cơ sở: đạt 22/22 (tỉ lệ 100%); Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là: 98 cơ sở: đạt 88/98 cơ sở (tỉ lệ 89.8%), không đạt 10/98 cơ sở (tỉ lệ 10.2%). 

Kiểm tra Bếp ăn tập thể công ty là: 06 cơ sở: đạt 05/06 cơ sở (tỉ lệ 83.3%), không đạt: 01/06 cơ sở (tỉ lệ 16.7%).
 Kiểm tra bếp ăn tập thể trường học là 99 cơ sở: đạt 96/99 cơ sở (tỉ lệ 97%), không đạt 03/99 cơ sở (tỉ lệ 03%). Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (không bao gồm bếp ăn tập thể) là: 83 cơ sở: đạt 77/83 cơ sở (tỉ lệ 92.8%), không đạt 06/83 cơ sở (tỉ lệ 7.2%). Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh là 06 cơ sở: đạt 06/06 cơ sở (tỉ lệ 100%). Nội dung vi phạm: Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 03 bước. Không có tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Không thực hiện quy định pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Khu vực chiết rót nước uống đóng chai không kín, không tách biệt với khu vực khác. Không thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải trong phạm vi của cơ sở sản xuất theo quy định. Kho bảo quản không có giá, kệ, biển tên. Cống rảnh thoát nước thải nhà bếp không được che kín. Tổng số tiền phạt: 108.000.000 đồng (Một trăm lẻ sáu triệu đồng).

Đoàn kiểm tra đang tiếp tục kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo đối với các cá nhân chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Hãy vì sức khỏe người tiêu dùng, phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và chỉ sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế, còn hạn sử dụng, lựa chọn phụ gia  thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, có ghi nhãn mác theo quy định đầy đủ để sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đồng thời thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định để sản xuất kinh doanh thực phẩm. Vì vi phạm các nội dung trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm cấp tính hoặc mãn tính.

Để thực hiện đúng và chính xác bảo đảm an toàn thực phẩm tốt hơn các chủ sản xuát, kinh doanh thực phẩm cần xem nghiên cứu thêm các Nghị định, Thông tư dưới đây: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh Rượu; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương; Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sửa đổi một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu);

Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đối với người tiêu dùng khi mua thực phẩm phải còn tươi hoặc còn sống cần biết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,  mua ở địa điểm có đầy đủ các điều kiện an toàn thực phẩm, nếu thực phẩm chế biến sẵn phải xem kỷ hạn dùng, hãy là người  lựa chọn thực phẩm an toàn cho chính mình, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm phù hợp an toàn thực phẩm. Ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm, chỉ sử dụng nước sạch và nguyên liệu thực phẩm an toàn để chế biến. Nấu chín kỹ thực phẩm, ăn thực phẩm ngay sau khi nấu chín hoặc trong hai giờ; bảo quản  thực phẩm cẩn thận  đã nấu chín, quan trọng là đun sôi kỹ lại thực phẩm trước khi ăn.

Nguồn tin: Bs Nguyễn Văn Nêu (Chi cục VSATVS TP):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG TIN VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA (nCoV)
CÔNG KHAI GIÁ BYT
Cổng thông tin tiếp nhận,xử lýphản ánh hiện trường
Thống kê
  • Đang truy cập230
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm200
  • Hôm nay58,518
  • Tháng hiện tại81,539
  • Tổng lượt truy cập25,276,969
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre:

Liên kết websites
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây