Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Thứ hai - 30/10/2023 02:30
Ngày 29 tháng 10 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã ký Quyết định số 3983/QĐ-BYT bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành.
Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Theo đó, Quyết định số 3983/QĐ-BYT bãi bỏ 63 Quyết định, 92 Công văn và 05 Công điện do Bộ Y tế ban hành trong phòng, chống dịch COVID-19 :
BÃI BỎ 63 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
STT TÊN VĂN BẢN
1. Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh
viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
2. Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
3. Quyết định số 870/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu
trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn
4. Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”
5. Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà,
nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”
6. Quyết định số 886/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và quy trình mua
sắm trang thiết bị để phòng, chống dịch COVID-19
7. Quyết định số 928/QĐ-BYT ngày 17/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tổ giúp việc Cơ quan Thường trực Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
8. Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung
tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”
9. Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời xét
nghiệm COVID-19”
10. Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19
11. Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly
tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19”
12. Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn Tổ chức cách ly y
tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”
13. Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân
loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch COVID-19
14. Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-COV-2 (COVID-19)
15. Quyết định số 1773/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn một số biện
pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng”
16. Quyết định số 1883/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn về thử nghiệm lâm sàng máy thở có xâm nhập phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19
17. Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”.
18. Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về tiếp nhận, bảo quản, cung
cấp huyết tương từ người đã được điều trị khỏi COVID-19
19. Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng
chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
20. Quyết định số 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, thử nghiệm
lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin phòng COVID-19
21. Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng,
chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”
22. Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”
23. Quyết định số 4055/QĐ-BYT ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời chuẩn bị môi trườn vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng trong xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT- PCR
24. Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng
chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
25. Quyết định số 1980/QĐ-BYT ngày 23/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ poster an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam
26. Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét
nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2
27. Quyết định số 2300/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Văn phòng Chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin phòng COVID-19
28. Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Ban chỉ đạo Chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin phòng COVID-19
29. Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19
30. Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"
31. Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
32. Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh”
33. Quyết định số 3436/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
34. Quyết định số 3439/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc xin phòng COVID-19
35. Quyết định số 3446/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung thành viên Văn phòng thường trực Ban
chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
36. Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”
37. Quyết định số 3639/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”.
38. Quyết định số 3668/QĐ-BYT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y
tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc
39. Quyết định số 3672/QĐ-BYT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc
40. Quyết định số 3876/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm
hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19
41. Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARSCoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
42. Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19
43. Quyết định số 4062/QĐ-BYT ngày 23/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
44. Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
45. Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn chăm sóc
người nhiễm Covid-19 tại nhà
46. Quyết định số 4339/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng
47. Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của trạm y tế lưu động
48. Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
49. Quyết định số 5010/QĐ-BYT ngày 30/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung thành viên các Tổ chuyên môn
của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
50. Quyết định số 5259/QĐ-BYT ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chuyên môn về xem xét tính an toàn và hiệu quả bảo vệ phục vụ đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin phòng COVID-19 sản xuất trong nước”
51. Quyết định số 5275/QĐ-BYT ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyển đổi các chai chứa khí Nitơ, Argon, Oxy công nghiệp, Không khí nén sang chứa khí Oxy y tế phòng, chống dịch COVID-19
52. Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử lý, cách ly, điều trị
53. Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”
54. Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Videoclip hướng dẫn phục hồi chức năng COVID-19
55. Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
56. Quyết định số 775/QĐ-BYT ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại
nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19
57. Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID- 19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
58. Quyết định số 1949/QĐ-BYT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và
kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
59. Quyết định số 2246/QĐ-BYT ngày 18/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sàng lọc, điều trị, quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần
60. Quyết định số 2275/QĐ-BYT ngày 23/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tử thi nghi
nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện
61. Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng,
chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
62. Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”
63. Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT
ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”
BÃI BỎ 92 CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ
STT TÊN VĂN BẢN
1. Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov
2. Công văn số 370/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov
3. Công văn số 371/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp do nCov
4. Công văn số 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp do nCov
5. Công văn số 624/BYT-MT ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi
quy định
6. Công văn số 642/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên vận động phòng, chống bệnh
viêm đường hô hấp cấp COVID-19
7. Công văn số 643/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp COVID-19
8. Công văn số 823/BYT-TT-KT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối
9. Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong
trường học, ký túc xá
10. Công văn số 1108/BYT-TT-KT ngày 06/3/2020 của Bộ Y tế về tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp COVID-19 cho khu cách ly y tế tập trung
11. Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học
12. Công văn số 1357/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng
13. Công văn số 1360/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng
14. Công văn số 1445/BYT-KCB ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19
15. Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khi có
bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng
16. Công văn số 1703/ BYT-TT-KT ngày 29/3/2020 của Bộ Y tế thực hiện truyền thông phòng, chống dịch COVID-19
17. Công văn số 1734/BYT-MT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID 19
18. Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo
dục
19. Công văn số 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét
nghiệm COVID-19
20. Công văn số 4193/BYT-MT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng, chống dịch
COVID-19
21. Công văn số 4210/BYT-TT-KT ngày 06/8/2020 của Bộ Y tế tham gia chiến dịch truyền thông phòng chống dịch
COVID-19
22. Công văn số 4441/BYT-BMTE ngày 20/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chăm sóc phụ nữ có thai và
trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
23. Công văn số 4698/BYT-TT-KT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc phối hợp truyền thông thông điệp 5K chung sống
an toàn với đại dịch COVID-19
24. Công văn số 4702/BYT-TT-KT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc truyền thông thông điệp 5K chung sống an toàn
với đại dịch COVID-19
25. Công văn số 4752/BYT-MT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo phòng, chống dịch
COVID-19 với chuyên gia vào làm việc
26. Công văn số 6039/BYT-KH-TC ngày 05/11/2020 của Bộ Y tế triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang
thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT
27. Công văn số 7066/BYT-KH-TC ngày 17/12/2020 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư
14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.
28. Công văn số 491/BYT-TT-KT ngày 21/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021
29. Công văn số 777/BYT-KH-TC ngày 01/02/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế (lần 3)
30. Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển
hàng hóa
31. Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/2/2021 của Bộ Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc
32. Công văn số 1213/BYT-TT-KT ngày 01/3/2021 của Bộ Y tế về việc truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính
phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
33. Công văn số 1261/BYT-KH-TC ngày 03/3/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế
34. Công văn số 1848/BYT-KH-TC ngày 19/03/2021 của Bộ Y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc
COVID-19
35. Công văn số 1929/BYT-TT-KT ngày 22/3/2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp định hướng truyền thông về vắc xin COVID-19
36. Công văn số 2002/BYT-TT-KT ngày 24/3/2021 của Bộ Y tế phối hợp định hướng truyền thông về vắc xin phòng COVID-19
37. Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y
tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19
38. Công văn số 3842/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường năng lực xét nghiệm SARSCoV-2
39. Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới
40. Công văn số 3973/BYT-KH-TC ngày 14/05/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT
41. Công văn số 3978/BYT-MT ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
42. Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các
cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
43. Công văn số 4155/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông phòng chống dịch, bệnh COVID- 19 đến đồng bào vùng DTTS&MN
44. Công văn số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch COVID-19
45. Công văn số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
46. Công văn số 4283/BYT-MT ngày 26/5/2021 của Bộ Y tế phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh năm
2021
47. Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển
hàng hóa
48. Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp,
nhà máy, xí nghiệp
49. Công văn số 4433/BYT-QLD ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường tiếp cận vắc xin phòng COVID-19
50. Công văn số 4503/BYT-BMTE ngày 03/6/2021 của Bộ Y tế tăng cường công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ
sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
51. Công văn số 4719/BYT-TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
52. Công văn số 5015/BYT-MT ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch
53. Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
54. Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế tiếp nhận đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương
55. Công văn số 5476/BYT-DP ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế thực hiện phòng chống dịch trong thời gian áp dụng Chỉ thị
16/CT-TTg tại TP. Hồ Chí Minh
56. Công văn số 5479/BYT-MT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế triển khai ứng dụng quét mã QR code kết hợp khai báo y tế
phòng, chống dịch COVID-19
57. Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động
58. Công văn số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương
59. Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản
lý điều trị bệnh nhân COVID-19
60. Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19
61. Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển
hàng hóa
62. Công văn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong
thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg
63. Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế vận chuyển hàng hóa
64. Công văn số 6006/BYT-TT-KT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền
thông phòng, chống dịch COVID-19
65. Công văn số 6212/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế vệ sinh khử khuẩn phòng, chống COVID-19
66. Công văn số 6222/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế cách ly y tế đối với tổ bay của Việt Nam Airlines
67. Công văn số 6373/BYT-BH ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID – 19
68. Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ
khu vực có dịch COVID-19
69. Công văn số 6535/BYT-TT-KT ngày 11/8/2021 của Bộ Y tế về việc sử dụng tài liệu truyền thông về khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
70. Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
71. Công văn số 6866/BYT-BMTE ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ưu tiêm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
72. Công văn số 6974/BYT-TT-KT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường các hoạt động truyền thông
73. Công văn số 7027/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID 19
74. Công văn số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến
tôn giáo, tín ngưỡng
75. Công văn số 7156/BYT-KH-TC ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế thực hiện công bố giá thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19
76. Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19
77. Công văn số 7317/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã
78. Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất,
kinh doanh
79. Công văn số 8235/BYT-KH-TC ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế thực hiện pháp luật về đấu thầu các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
80. Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ
TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An
81. Công văn số 8828/BYT-BMTE ngày 18/10/2021 của Bộ Y tế về lập kế hoạch tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai, bà mẹ đang cho con bú trong 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022
82. Công văn số 9262/BYT-BH ngày 31/10/2021 của Bộ Y tế về việc hợp đồng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở thu dung, điều trị COVID – 19, trạm y tế lưu động
83. Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ
84. Công văn số 9545/BYT-KH-TC ngày 10/11/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT
85. Công văn số 9765/BYT-TT-KT ngày 17/11/2021 của Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
86. Công văn số 10613/BYT-TT-KT ngày 14/12/2021 của Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về công tác y tế
87. Công văn số 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân
dịp Tết Nguyên đán
88. Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp
89. Công văn số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc
COVID-19 quản lý tại nhà
90. Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
91. Công văn số 3465/BYT-TT-KT ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19
92. Công văn số 5196/BYT-TT-KT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới

BÃI BỎ 05 CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ Y TẾ
STT TÊN VĂN BẢN
1. Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động
xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện
2. Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca
bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn
3. Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch
COVID-19
4. Công điện số 1323/CĐ-BYT ngày 05/9/2021 của Bộ Y tế về việc quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
5. Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

Tác giả bài viết: Thanh Trọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG TIN VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA (nCoV)
CÔNG KHAI GIÁ BYT
Cổng thông tin tiếp nhận,xử lýphản ánh hiện trường
Thống kê
  • Đang truy cập191
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm172
  • Hôm nay56,851
  • Tháng hiện tại1,679,974
  • Tổng lượt truy cập30,428,857
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre:

Liên kết websites
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây