Quy trình hướng dẫn tạm thời công bố hợp quy nước sạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thứ sáu - 26/05/2023 04:18
Ngày 26/5/2023, Sở Y tế Bến Tre ban hành công văn số 1646/SYT-NVY gửi các Cơ sở cung cấp nước trên địa bàn tỉnh về việc quy trình hướng dẫn tạm thời hồ sơ công bố hợp quy cho các cơ sở cung cấp nước sạch (khai thác) trên địa bàn tỉnh và thống nhất thủ tục công bố hợp quy. Cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
MỤC ĐÍCH
- Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khai thác cung cấp nước sạch công bố hợp quy.
- Quy trình giúp hướng dẫn thủ tục cho các đơn vị thống nhất thực hiện.
PHẠM VI ÁP DỤNG
Cơ sở thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch (gọi tắt là cơ sở cung cấp nước sạch) có nhu cầu công bố hợp quy trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY
Tên TTHC Công bố Hợp Quy Nước sạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Đơn vị thống kê   Trung tâm kiểm soát bệnh tật- Sở Y tế tỉnh Bến Tre
Lĩnh vực Nước sạch
Văn bản quy định Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Trình tự thực hiện R Có quy định:
Công bố hợp quy:
1. Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân.
2. Tiếp nhận bộ thủ tục công bố hợp quy của cơ sở và xử lý:
2.1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm kiểm soát bệnh tật gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Trung tâm kiểm soát bệnh tật có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
2.2. Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:
a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (theo Mẫu 3. TBTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);
b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.
2.3. Công bố trên Website Sở Y tế và lưu hồ sơ công bố.
- Phối hợp với ban ngành tiến hành hậu kiểm trong thời hạn 3 năm sau khi cơ sở tiến hành công bố hợp quy.
- Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy về Bộ Y tế theo quy định.
    ¨ Không quy định: (Tích chọn trong trường hợp không có quy định).
Cách thức thực hiện Tích chọn nhiều phương án trong các phương án sau:
R Trực tiếp Hồ sơ:
¨  Trực tuyến
R  Qua dịch vụ bưu chính
Không quy định (trường hợp chọn phương án này thì chỉ chọn 1).
Thành phần,
số lượng hồ sơ
R Có quy định:
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY:
1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);
b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.
2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);
b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;
e) Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;
¨ Không quy định: (Tích chọn trong trường hợp không có quy định).
Thời hạn giải quyết - 05 ngày nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- 23 ngày nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ (thông báo bổ sung hồ sơ trong 03 ngày, sau 15 ngày không bổ sung hồ sơ cơ quan sẽ hủy bỏ hồ sơ, nếu bổ sung đầy đủ chuyển hồ sơ sau 05 ngày).
 
Đối tượng thực hiện      Cơ sở thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (gọi tắt là đơn vị cấp nước) có nhu cầu công bố hợp quy trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 
Cơ quan giải quyết
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
R Có quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh
¨ Không quy định: (Tích chọn trong trường hợp không có quy định).
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở công bố hợp quy nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật.
R Có quy định: Sở Y tế
¨ Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:
¨ Có quy định:
R Không quy định: (Tích chọn trong trường hợp không có quy định)..
Kết quả thực hiện
 
R Có quy định:
1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:
a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (theo Mẫu 3. TBTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hơp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị 03 (ba) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);
b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.
2. Công bố trên Website Sở Y tế và lưu hồ sơ công bố.
- Phối hợp với ban ngành tiến hành hậu kiểm trong thời hạn 3 năm sau khi cơ sở tiến hành công bố hợp quy.
- Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy về Bộ Y tế theo quy định.
    ¨ Không quy định: (Tích chọn trong trường hợp không có quy định).
Phí, lệ phí ¨Có quy định phí/lệ phí:
R Không quy định: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai R Có quy định: Nhập đầy đủ nội dung từng yêu cầu, điều kiện.(phụ lục các biểu mẫu kèm theo)
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng
- Bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy
- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn/ hợp quy
¨ Không quy định: Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC ¨ Có quy định:
R Không quy định:
I. Trình tự thực hiện
Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:
1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);
b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng;
2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);
b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;
e) Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận bộ thủ tục công bố hợp quy của cơ sở và xử lý:
3.1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày  Trung tâm kiểm soát bệnh tật gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Trung tâm kiểm soát bệnh tật có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
3.2. Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:
a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (theo Mẫu 3. TBTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hơp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);
b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.
3.3. Công bố trên Website Sở Y tế và lưu hồ sơ công bố.
- Phối hợp với ban ngành tiến hành hậu kiểm trong thời hạn 3 năm sau khi cơ sở tiến hành công bố hợp quy.
- Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy về Bộ Y tế theo quy định.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ HỢP QUY
Thực hiện theo đúng quy định tại điều 16 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, duy trì kiểm tra chất lượng nước, lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc thanh tra, kiểm tra theo quy định. Thực hiện công bố lại khi có thay đổi bất kỳ về nội dung nào trong hồ sơ công bố hợp quy.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG BỐ
- 05 ngày nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- 23 ngày nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ (thông báo bổ sung hồ sơ trong 03 ngày, sau 15 ngày không bổ sung hồ sơ cơ quan sẽ hủy bỏ hồ sơ, nếu bổ sung đầy đủ chuyển hồ sơ sau 05 ngày).
IV. HÌNH THỨC NỘP THỦ TỤC CÔNG BỐ:
Cơ sở công bố hợp quy nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật.
V. BIỂU MẪU
bm1
2023 05 26 152425
2023 05 26 152435
Sở Y tế sẽ cập nhật quy trình khi có hướng dẫn thay đổi mới. Các đơn vị căn cứ quy trình hướng dẫn tạm thời để thực hiện theo đúng quy định./.
 

Tác giả bài viết: Thanh Trọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG TIN VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA (nCoV)
CÔNG KHAI GIÁ BYT
Cổng thông tin tiếp nhận,xử lýphản ánh hiện trường
Thống kê
  • Đang truy cập226
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm187
  • Hôm nay57,330
  • Tháng hiện tại1,253,347
  • Tổng lượt truy cập28,270,495
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre:

Liên kết websites
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây