CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023

Thứ hai - 08/01/2024 03:13
(GDSK) Sáng nay, ngày 08/1/2024 Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đ/c Bùi Minh Luân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí là UVBCH, UV UBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch và Phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc.
Đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trong năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với tổ chức Công đoàn, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ.

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen; nhìn chung, ngành Y tế đã có những thành tựu rất đáng khích lệ; hoạt động khám, chữa bệnh thông thường hồi phục nhanh; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đầu tư để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng; nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; thực hiện tốt quy chế chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi; đẩy mạnh công tác phòng chống các loại dịch bệnh; nâng cao chất lượng công tác y tế xã.

Đ/c Nguyễn Chí Đông - Chủ tịch Công đoàn Ngành phát biểu tại Hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo đơn vị và BCH Công đoàn cùng cấp, đa số cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ ngành Y tế có tư tưởng an tâm, tập thể có sự đoàn kết thống nhất, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong năm qua công tác tham gia quản lý việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến CCVCLĐ và đẩy mạnh công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng CCVCLĐ được thực hiện tốt và hiệu quả. Công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp tới từng đơn vị. Công tác tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn ngày càng hoàn thiện. Công tác tài chính, công tác Nữ công, công tác kiểm tra Công đoàn được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đề ra.

Các cấp Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp gắn với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được chú trọng; các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua khen thường đảm bảo thiêt thực, hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, nổ lực vượt khó của CCVCLĐ, góp phần cùng chuyên môn và chính quyền đồng cấp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Các đơn vị được tặng giấy khen trong năm 2023

Với sự cố gắng đó 03 CĐCS đã được khen thưởng, 292 CCVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2022 và 39 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp ngành; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 01 CĐCS, 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022 và 11 chị đạt danh hiệu Giỏi việc nước-đảm việc nhà cấp tỉnh; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho CĐCS Bệnh viện ĐKKV Cù Lao Minh; riêng Công đoàn ngành Y tế được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam với thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2022.

Với kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Sở Y tế và sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Giám đốc Sở Y tế để Công đoàn ngành tổ chức các hoạt động luôn thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Công đoàn ngành Y tế đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của LĐLĐ tỉnh để cụ thể hóa thành các kế hoạch công tác, đảm bảo sát với thực tiễn và yêu cầu đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn. Hoạt động Công đoàn ngày càng linh hoạt sáng tạo, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, tạo hiệu ứng tốt, sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ toàn ngành.

Các cấp Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp gắn với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được chú trọng; các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua khen thường đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, nổ lực vượt khó của CCVCLĐ, góp phần cùng chuyên môn và chính quyền đồng cấp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Năm 2024, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển” và một số chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023-2028; trong năm 2023 Công đoàn ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như quản lý việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến CCVCLĐ và đẩy mạnh công tác giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng CCVCLĐ. Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong ngành. Giám sát việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua chỉ đạo các CĐCS phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị Công chức lao động, Hội nghị Viên chức lao động và Hội nghị người lao động.

Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục chủ động trong thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn tỉnh theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính, pháp luật liên quan đến CCVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là dịp để biểu dương những tấm gương tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động Công đoàn...

Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ CCVCLĐ toàn ngành, tiêu điểm trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn"; phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế ”Xanh - Sạch - Đẹp”; phong trào thi đua "Tham mưu giỏi, cải tiến nhiều, trách nhiệm cao vì đoàn viên Công đoàn ngành Y tế"; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; phong trào “Đồng Khởi, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; phong trào “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá rất cao Công đoàn Ngành y tế trong năm 2023, Công đoàn Ngành đã đạt nhiều thành tích và nổi bật trong công tác chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động như quỹ mái ấm ngành y, thăm công đoàn viên bị bệnh nan y, tổ chức thành công các hoạt động thể dục thể thao... đó là thành tích rất đáng trân trọng. Trong thời gian tới Công đoàn Ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tiếp tục thực hiện chăm lo hậu phương và người lao động, vận động các nguồn lực để hỗ trợ. Tiếp tục cải thiện cải cách hành chính, kiểm tra giám sát đúng qui đinh, thu chi tài chính và tổ chức Tết sum vầy chăm lo cho công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới...

Nguồn tin: Song Khang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG TIN VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA (nCoV)
CÔNG KHAI GIÁ BYT
Cổng thông tin tiếp nhận,xử lýphản ánh hiện trường
Thống kê
  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm99
  • Hôm nay43,009
  • Tháng hiện tại709,965
  • Tổng lượt truy cập31,232,596
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre:

Liên kết websites
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây